Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính thông báo mới thầu mua sắm thiết bị thuộc kế hoạch Mua sắm tài sản phục vụ công tác

01/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính (Bên mời thầu) kính mời các Công ty trong và ngoài tỉnh có đủ điều kiện về năng lực và kinh nghiệm tham dự đấu thầu 02 gói thầu mua sắm thiết bị thuộc kế hoạch Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp tỉnh năm 2019 như sau:

- Gói thầu số 4 Mua sắm thiết bị máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay: 434 bộ máy vi tính để bàn và 25 cái máy tính xách tay

- Gói thầu số 5 Mua sắm thiết bị máy in, máy photocopy: 335 cái máy in và 08 máy photocopy.   

- Nguồn vốn: Mua sắm tập trung năm 2019.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng rộng rãi trong nước. 

- Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: 

+ Gói thầu số 4: từ 16 giờ 50 ngày 28/6/2019 đến trước 14 giờ ngày 16/7/2019.

+ Gói thầu số 5: từ 16 giờ 46 ngày 28/6/2019 đến trước 15 giờ ngày 16/7/2019.

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: phát hành qua mạng tại hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.  

- Đảm bảo dự thầu: 

+ Gói số 4: 79.575.000 đồng (Bảy mươi chín triệu, năm trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).  

+ Gói số 5: 28.144.000 đồng (Hai mươi tám triệu, một trăm bốn mươi bốn ngàn đồng). 

- Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc

bảo chi.

Văn bản đính kèm

GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Thiện Hữu

 

các tin khác