Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Xây dựng mô hình thử nghiệm vườn ươm cây giống rau qui mô công nghiệp tại huyện An Phú và Chợ Mới, tỉnh An Giang

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

 

Xây dựng mô hình vườm ươm cây rau giống theo lối công nghiệp để cung cấp cây giống chất lượng cao cho người trồng rau, thúc đẩy sự hình thành và phát triển phương thức hợp tác giữa người sản xuất và người ươm giống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của nông dân trồng rau An Giang.

 

Nội dung:

 

Điều tra, khảo sát hiện trạng, tình hình sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ cây giống rau. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống rau. Đào tạo tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất cây rau giống.

 

Lĩnh Vực: KHKT&CN

 

Thời gian: 2013- 2015.

 

Đơn vị: Viện Khoa học KT NN miền Nam; + TT CNSH AG

 

Chủ nhiệm: TS. Ngô Quang Vinh

 

Đơn vị nhận chuyển giao: 

 

các tin khác