Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thông cáo về Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

01/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định triệu tập kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Theo đó, kỳ họp sẽ tiến hành khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường ủy ban nhân dân tỉnh.

Nội dung Chương trình kỳ họp như sau:

Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành phiên khai mạc kỳ họp.

Tiếp theo Chương trình, sẽ thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội gồm: Tờ trình về điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; Tờ trình quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phần trình bày các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ dành thời gian cho việc thảo luận tại Hội trường đối với các nội dung nêu trên.

Sau phần thảo luận tại hội trường, sẽ thông qua các tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị miễn nhiệm và tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua các Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thường trực HĐND tỉnh thông qua các tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh.

Hội đồng nhân dân tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh; miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; Quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Bế mạc kỳ họp./.

Hội đồng nhân dân tỉnh

Thông cáo kỳ họp thứ 16

các tin khác