Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Lấy ý kiến dự thảo quy định mức thu, chế độ thu nộp, QL và sử dụng phí thẩm định BC đánh giá tác động môi trường, Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang

23/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

File đính kèm: Công văn số: 2388/STC-HCSN về việc Góp ý dự thảo quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác