Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định số 35 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo QĐ số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND về t/c tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

13/10/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

File đính kèm: Quyết định số 35 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo QĐ số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của UBND về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh AG

các tin khác