Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri về chế độ Huân chương kháng chiến ghi tên nhiều người

04/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 08/3/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có văn bản số 933/LĐTBXH-VP về trả lời kiến nghị của cử tri An Giang gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV như sau:

"Cử tri kiến nghị xem xét đối với trường họp hai người được tặng thưởng chung một Huân chương kháng chiến nhưng khi từ trần chỉ được hưởng tiền thờ cúng cho một người; xem xét lại quy định Mẹ Việt Nam anh hùng khi mất không được hưởng tiền thờ cúng. Bên cạnh đó, cần xem lại các quy trình về thực hiện chính sách cất nhà cho người có công với cách mạng, khi điều tra, xét duyệt đến khi tổ chức thực hiện quá dài, có trường hợp chưa được hưởng thì đối tượng đã từ trần "

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:

1. Đối với kiến nghị liên quan đến người được tặng thưởng Huân chương kháng chiến:

Tại Khoản 1 Điều 38 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã quy định đối với trường hợp Huân chương kháng chiến ghi tên nhiều người thì mỗi người lập một bộ hồ sơ riêng. Các chế độ ưu đãi thực hiện theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công. Đối với trường hợp cụ thể ở địa phương, cử tri liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được kiểm tra, trả lời.

2. Đối với kiến nghị quy định chế độ tiền thờ cúng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Theo quy định hiện hành, Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi còn sống được hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ, được chăm sóc, điều dưỡng phục hồi sức khỏe và các chế độ ưu đãi khác; khi bà mẹ từ trần, cũng như các đối tượng người có công khác (cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh…), thân nhân của bà mẹ được hưởng trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần. Việc xem xét, bổ sung thêm chế độ thờ cúng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng phải đặt trong tổng thể mặt bằng chính sách chung giữa các đối tượng và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Đối với kiến nghị về quy trình xét duyệt hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở: 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện việc hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở theo đúng nội dung, tiến độ trong Đề án của địa phương đã được cơ quan chức năng thẩm định và đảm bảo các quy định tại Quyết định sô 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ./.
 
Nguyễn Linh
các tin khác