Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri về tổng kết thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg

13/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV nội dung tổng kết thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh, bổ sung, điều hành cho phù hợp với thực tiễn.

Ngày 09/8/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có văn bản số 3430/LĐTBXH-VP về trả lời kiến nghị của cử tri An Giang gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV như sau:

Thực hiện Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 2455/BLDTBXH-TCGDNN ngày 21/6/2019 hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổng kết và đánh giá kết quả, hiệu quả 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở đánh giá và đề xuất của các địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn, lao động trong doanh nghiệp và các đôi tượng chính sách giai đoạn 2021- 2025./.

Nguyễn Linh
các tin khác