Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Nghiệm thu dự án Xây dựng mô hình trồng chuối già Philippines nuôi cấy mô tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

04/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 03/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình trồng chuối già Philippines nuôi cấy mô tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang” do ThS. Lê Thị Ái - Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang thực hiện.
Responsive image

Dự án đã thực hiện 24 tháng (Từ tháng 01/2017 đến hết tháng 12/2018) và dự án có gia hạn thời gian thực hiện đến hết tháng 4/2019,  kinh phí hỗ trợ dự án từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ và kinh phí đối ứng dự án từ  hộ dân tham gia dự án. 

Thành phần tham dự gồm bà Hoàng Thị Thanh Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Khuyến nông An Giang,  Bộ môn Công nghệ sinh học - Viện Cây ăn quả miền Nam, Bộ môn Công nghệ sinh học - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên – Đại học An Giang, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN…. 

Mục tiêu chung của dự án là xây dựng mô hình trồng cây chuối Philippines nuôi cấy mô nhằm giúp cho hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đồng thời ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, tăng năng suất cho cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Trong đó, mục tiêu cụ thể là:  Xây dựng 01 mô hình trồng cây chuối Philippines nuôi cấy mô với diện tích 5.000 m2 tại huyện Thoại Sơn ; Hoàn thiện quy trình trồng chuối Philippines nuôi cấy mô phù hợp với điều kiện tự nhiên tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn ; Năng suất mỗi buồng cân nặng từ 25 - 30 kg/buồng; Hiệu quả kinh tế tăng ít nhất 30% so với mô hình hiện có tại địa phương.

Responsive image

Dự án gồm 3 nội dung chính: Khảo sát, chọn hộ tham gia dự án; Xây dựng 01 mô hình trồng cây chuối Philippines nuôi cấy mô với diện tích 5.000 m2 tại huyện Thoại Sơn; Tổ chức hội thảo tổng kết dự án.

Kết quả Hội đồng nghiệm thu dự án, các thành viên hội đồng đều thống nhất nghiệm thu dự án này. Tuy nhiên, đề nghị chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo theo ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, cụ thể như: Bổ sung trang tóm lược nên ghi rõ các công việc thực hiện và kết quả đạt được; Bổ sung nguồn các tài liệu đã trích dẫn và cập nhật các số liệu hiện trạng trồng và tiêu thụ chuối tại tỉnh An Giang để có khuyến cáo về diện tích trồng, thu hoạch và tiêu thụ; Bổ sung điều kiện thổ nhưỡng tại khu vực trồng, đặc tính của chuối già Philippines và một số bệnh thường gặp của loại cây này; Bổ sung nội dung so sánh quy trình xây dựng mô hình trồng chuối già Philippines nuôi cấy mô tại huyện Thoại Sơn so với quy trình gốc (nêu những điểm cải tiến nếu có). Quy trình kỹ thuật chi tiết trình bày ở phần phụ lục (ghi rõ lịch trình thực hiện); Bổ sung Bản cam kết tham gia thực hiện của  hộ dân (duy trì mô hình 5 năm sau khi dự án kết thúc) vào phần phụ lục… Hội đồng yêu cầu đơn vị thực hiện phải chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo dự án theo góp ý của Hội đồng và gửi lại Sở KH&CN trong vòng 01 tháng kể từ ngày 03/5/2019./.

DQ

các tin khác