Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Xét duyệt các đề tài nghiên cứu trồng nấm rơm dạng trụ tại huyện Châu Thành

14/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 12-4-2019, Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019 huyện Châu Thành, tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ khoa học công nghệ cơ sở đối với đề tài “thử nghiệm mô hình trồng nấm rơm dạng trụ tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang”. Ông Cù Minh Trọng – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì buổi xét duyệt.
Responsive image
 

Đề tài do Kỹ sư Nguyễn Thị Dàng – Kỹ thuật viên trạm khuyến nông huyện Châu Thành chủ nhiệm, với mục tiêu sử dụng có hiệu quả nguồn phế phẩm nông nghiệp từ rơm rạ để trồng nấm rơm, qua đó đánh giá chất lượng, năng suất, dịch hại và hiệu quả kinh tế của mô hình. Theo đề tài sẽ thực hiện xây dựng 02 nhà trồng nấm rơm với quy mô tương đương nhau 42m2 mỗi nhà trồng. Thí nghiệm được bố trí với 2 nghiệm thức và 2 lần lập lại.

Nghiệm thức 1 trồng nấm rơm theo kiểu chất rơm theo dạng kệ và nghiệm thức 2 chất rơm theo dạng hình trụ. Cả 2 nghiệm thức đều có quy trình ủ và đảo nguyên liệu rơm giống nhau, sau đó theo dõi các chỉ tiêu của cả 2 nghiệm thức về thời gian kéo tơ, nụ nấm, thời gian bắt đầu thu hoạch, thời gian thu hoạch, các chỉ tiêu về bệnh hại, năng suất và hiệu quả kinh tế của từng nghiệm thức. Sau khi thu thập được các số liệu dùng phương pháp thống kê, thu thập, phân tích và xử lý so sánh các số liệu để xác định tính hiệu quả của mô hình.

Responsive image

Tại buổi họp, sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh đề tài, ý kiến phản biện, các thành viên Hội đồng đã tích cực đóng góp ý kiến, giúp tác giả hoàn thiện thuyết minh đề tài. Kết luận buổi xét duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Minh Trọng nhìn nhận đây là mô hình mới đối với nông dân huyện Châu Thành. Đồng chí mong muốn đề tài sẽ mang lại tính khả thi và hiệu quả cao hơn các mô hình trồng nấm rơm đã có để làm mẫu nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí đề nghị tác giả tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài nghiên cứu theo đóng góp ý kiến của các thành viên hội đồng xét duyệt./. 

Thanh Bạch

 
các tin khác