Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 08/6/2020 đến 14/6/2020

05/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Nưng

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Thứ hai

08/6

S: 8g Thông qua quy hoạch 1/500 sân vận động –

S: 8g Thông qua quy hoạch 1/500 sân vận động –

S: 8g Thông qua quy hoạch 1/500 sân vận động

S: 8g Thông qua quy hoạch 1/500 sân vận động C: 14g Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính năm 2019

Thứ ba

09/6

S: 8g Nghe Công ty Nam Việt trình bày các dự án

S: 8g Nghe Công ty Nam Việt trình bày các dự án C: Thông qua 2 quy hoạch của huyện Tri Tôn và Tịnh Biên

S: 8g Nghe Công ty Nam Việt trình bày các dự án

C: 14g Họp giải quyết khiếu nại

S: 7g30 Dự ĐH Đảng của Đài PTTH AG

 

Thứ tư

10/6

S: 8g Thông qua điều chỉnh QH tổng MB Bệnh viện Sản nhi

Đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Tri Tôn và Tịnh Biên

S: Dự lễ công bố QĐ của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Kiến An, huyện Chợ Mới đạt chuẩn nông thôn mới

S: 8g Thông qua điều chỉnh QH tổng MB Bệnh viện Sản nhi

Thứ năm

11/6

 

 

 

S: Họp với các ngành về quy hoạch Óc Eo (

Thứ sáu

12/6

S: 7g30 ĐH Đảng bộ VPUBND tỉnh - Hội trường (cả ngày)

S: 7g30 ĐH Đảng bộ VPUBND tỉnh - Hội trường (cả ngày)

S: 7g30 ĐH Đảng bộ VPUBND tỉnh - Hội trường (cả ngày)

S: 7g30 ĐH Đảng bộ VPUBND tỉnh - Hội trường (cả ngày)

Thứ bảy

13/6

 

 

 

 

Chủ nhật

14/6

 

 

 

 

các tin khác