Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Nghiệm thu dự án Xây dựng mô hình thử nghiệm trồng cà chua cao sản trong nhà màng tại Châu Đốc

28/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 26/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình thử nghiệm trồng cà chua cao sản trong nhà màng tại Châu Đốc” do ThS. Ngô Thị Hồng Yến - Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang thực hiện.
Responsive image

Dự án đã thực hiện 18 tháng (từ tháng 8/2017 đến tháng 02/2019), kinh phí hỗ trợ dự án từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ và kinh phí đối ứng từ hộ tham gia thực hiện dự án. Với thành phần tham dự là bà Hoàng Thị Thanh Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN An Giang  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật,... .  

Mục tiêu chung của dự án là xây dựng 01 mô hình sản xuất thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1.300m2 trồng cà chua cao sản tại một nông hộ thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng và ổn định việc làm cho nông dân hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong đó, mục tiêu cụ thể dự án là xây dựng 01 mô hình ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1.300m2 trồng cà chua cao sản theo hướng nông sản an toàn, bao gồm xây dựng 01 nhà màng và lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt với diện tích 1.300m2; xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống cà chua Doufu và cà chua Savior (giống đối chứng), trồng 02 vụ, mỗi vụ 6 tháng; so sánh sản lượng đạt được mỗi vụ cà chua Doufu là 12,5 tấn/vụ cao hơn 2 lần so với trồng cà chua Savior.

Dự án gồm 4 nội dung chính: Khảo sát, chọn hộ thực hiện mô hình; thiết kế, xây dựng nhà màng 1.300m2, hệ thống tưới nhỏ giọt và quạt đối lưu; trồng, chăm sóc và thu hoạch cà chua theo định hướng an toàn; các hoạt động khác phục vụ nội dung dự án.

Kết quả Hội đồng nghiệm thu dự án, các nội dung và hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án đã đạt được các mục tiêu của dự án đã đề ra, các thành viên hội đồng đều thống nhất nghiệm thu dự án này. Tuy nhiên, đề nghị chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo theo ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, cụ thể như sau: So sánh kết quả của 02 giống cà phải quy về cùng 01 điều kiện để có đánh giá đúng; Bổ sung quy trình kỹ thuật vào phần phụ lục (ghi rõ lịch trình thực hiện); Nhận xét đánh giá các hộ tham gia Hội thảo; Hiệu quả kinh tế cần tính toán lại: tính đúng và đầy đủ các chi phí như: chi phí điện nước, công lao động, nguyên vật liệu, phân bón, thuốc BVTV, khấu hao trang thiết bị; Bổ sung Bản cam kết tham gia thực hiện của hộ dân (duy trì mô hình 5 năm sau khi dự án kết thúc) vào phần phụ lục; Phương án phát triển sau khi dự án kết thúc: các nội dung cần triển khai của chủ nhiệm, đơn vị chủ trì, địa phương, hộ tham gia dự án… Hội đồng yêu cầu đơn vị thực hiện phải chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo dự án theo góp ý của Hội đồng và gửi lại Sở KH&CN trong vòng 01 tháng kể từ ngày 26/3/2019./.

DQ

các tin khác