Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Xây dựng lấy ý kiến dự thảo Quyết định Về việc phân định trách nhiệm quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình...

12/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Sở Xây dựng lấy ý kiến dự thảo Quyết định Về việc phân định trách nhiệm quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang

Thực hiện văn bản số 607/VPUBND-KTTH ngày 17/02/2020  của UBND tỉnh v.v xây dựng quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2018/QĐ- UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định phân định trách nhiệm quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trìnhđối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi là dự thảo Quyết định).

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quy định kèm theo Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Quyết định như sau:

Đề nghị các đơn vị (Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Thường trực Hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang) tham gia ý kiến góp ý dự thảo Quyết định, thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 25/3/2020.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

Sở Xây dựng tỉnh An Giang (thông qua phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựng), số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Số điện thoại: 02963 957848; hoặc: 0918000443.

Đồng thời gửi file về địa chỉ mail: dthung@angiang.gov.vn hoặc tienhungangiang@gmail.com

Tải về: văn bản dự thảo QUYẾT ĐỊNH Về việc phân định trách nhiệm quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác