Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định Về việc công bố DMTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các CQTW được tô chức theo ngành dọc đóng tại đia phương đưa ra tiếp nhận tại TTPVHCC tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và ....

19/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Quyết định số: 338/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tô chức theo ngành dọc đóng tại đia phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên đia bàn tỉnh An Giang

các tin khác