Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

25/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Responsive image

Văn bản đính kèm:

Công văn 1467/STNMT-MT lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh An Giang
 
QUY ĐỊNH Về lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh An Giang

 

các tin khác