Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định Công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản, lĩnh vực quản lý tài sản và hành nghề quản lý...

31/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản; lĩnh vực quản lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Tải về: Quyết định số 015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản; lĩnh vực quản lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

các tin khác