Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định Ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

25/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Văn bản đính kèm:

Tờ trình số: 53/TTr-STNMTVề việc ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số: 08/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác