Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tinh An Giang

05/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Quyết định số: 2667/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tinh An Giang

Tờ trình số:2113/TTr-SVHTTDL về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sưa đôi, bô sung thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

các tin khác