Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang cuối năm 2019

10/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
Quyết định Số: 2879 /QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang cuối năm 2019 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020)

Tải về Quyết định Số: 2879 /QĐ-UBND

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 

 

các tin khác