Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định về Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh An Giang

21/01/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Quyết định số:120/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh An Giang

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

Phụ lục kèm theo

các tin khác