Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Tiếp tục thực hiện nội dung “Hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ” tại Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

23/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Văn bản đính kèm:

Quyết định số:325/QĐ-UBND Tiếp tục thực hiện nội dung “Hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ” tại Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tờ trình số:173/TTr-SKHCN về việc gia hạn thời gian thực hiện nội dung “hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ” tại Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

các tin khác