Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định về giải thể Chốt kiểm dịch động vật tạm thời đường bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển heo và sp từ heo ra vào tỉnh AG đặt tại xã Vĩnh Xương,tx Tân Châu

31/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Quyết định số: 2628/QĐ-UBND Về việc giải thể Chốt kiểm dịch động vật tạm thời đường bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển heo và sản phẩm từ heo ra vào địa bàn tỉnh An Giang đặt tại xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu

Tờ trình số: 308/TTr-SNNPTNT Về việc giải thể Chốt kiểm dịch động vật tạm thời đường bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển heo và sản phẩm từ heo ra vào địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác