Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định về Bãi bỏ VBQPPL do UBND tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội

31/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về: Quyết định số:63/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ VBQPPL do UBND tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội

các tin khác