Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Phê duyệt phương án thu chi phí xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly y tế tập trung

24/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Văn bản đính kèm:

Quyết định số:328/QĐ-UBND Phê duyệt phương án thu chi phí xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly y tế tập trung

Tờ trình số:231/TTr-SYT về việc phương án thu phí xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly tập trung

các tin khác