Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh An Giang

04/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Văn bản đính kèm:

Tờ trình số: 51/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh An Giang (lần 3) 

Quyết định số: 51/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh An Giang 

các tin khác