Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định số:11/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ QĐ số 16/2012/QĐ-UBND, ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Quy định việc công nhận các DHVH trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” tỉnh An Giang

09/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Văn bản tải về: Quyết định số:11/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND, ngày 12/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang

các tin khác