Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

QUYẾT ĐỊNH Đính chính số liệu kèm theo QĐ số 388/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 và QĐ số 407/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 V/v phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015, 2016 (26/06/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH V/v công bố bổ sung danh mục dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc tỉnh AG (26/06/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh (26/06/2018)

 

NGHỊ ĐỊNH Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (15/06/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh AG V/v phê duyệt Dự án đầu tư du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (12/06/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh AG (04/06/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế về công tác trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai (04/06/2018)

 

QUYẾT ĐỊNH Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang (04/06/2018)

 

Quyết định sửa đổi quy chế hoạt động của CQ thường trực chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả và Quyết định phân công phụ trách (22/05/2018)

 

Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP thuộc các Chương trình MTQG năm 2018 - 2020 trên địa bàn huyện An Phú (22/05/2018)