Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH CÚP ĐIỆN

Lịch cúp điện từ ngày 28/7 đến ngày 1-8-2020 (28/07/2020)

 

Lịch cúp điện từ ngày 30-6-2020 đến ngày 1-7-2020 (29/06/2020)

 

Lịch cúp điện từ ngày 07-7-2020 đến ngày 12-7-2020 (29/06/2020)

 

Lịch cúp điện từ ngày 20-5-2020 đến ngày 24-5-2020 (21/05/2020)

 

Lịch cúp điện Từ ngày 21-4-2020 đến ngày 25-4-2020 (23/04/2020)

 

Lịch cúp điện từ ngày 24/02 đến 01/3/2020 (24/02/2020)

 

Lịch cúp điện từ ngày 18/2 đến 21/2/2020 (17/02/2020)

 

Lịch cúp điện từ ngày 16/12 đến 22/12/2019 (15/12/2019)

 

Lịch cúp điện từ ngày 10/12 đến 15/12/2019 (10/12/2019)

 

Lịch cúp điện từ ngày 3/12 đến 8/12/2019 (02/12/2019)