Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, CN QL của Sở Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi (04/03/2020)

 

Quyết định Phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy Hội đua bò Bảy Núi, tỉnh An Giang (27/02/2020)

 

Quyết định Ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang (25/02/2020)

 

Quyết định Về việc công bố DMTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các CQTW được tô chức theo ngành dọc đóng tại đia phương đưa ra tiếp nhận tại TTPVHCC tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và .... (19/02/2020)

 

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh An Giang (11/02/2020)

 

Quyết định về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đá xây dựng núi Cô Tô (khu II), xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang (03/02/2020)

 

Quyết định về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên sông Hậu thuộc xã Vĩnh Trường và xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú (03/02/2020)

 

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang (03/02/2020)

 

Quyết định về Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh An Giang (21/01/2020)