Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01,02, 03 và quý I năm 2020 (12/06/2020)

 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang (03/06/2020)

 

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (29/05/2020)

 

Quyết định về việc quy định thời gian hoạt động khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang (27/04/2020)

 

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang (22/04/2020)

 

Quyết định về Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2020 (17/04/2020)

 

Quyết định về Bãi bỏ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (13/04/2020)

 

Quyết định kiện toàn thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Chợ Mới (03/04/2020)

 

Công văn về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 (03/04/2020)

 

Công văn về Ban hành Kế hoạch triển khai Quy chế Phối hợp liên ngành về PCBLGĐ (03/04/2020)