Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông báo

Thư chúc tết Xuân Canh tý 2020 (25/01/2020)

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang (16/01/2020)

 

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2019 (13/01/2020)

 

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (07/01/2020)

 

Quyết định Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang (07/01/2020)

 

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang (07/01/2020)

 

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2019 (26/12/2019)

 

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (25/12/2019)

 

Quyết định Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang (23/12/2019)

 

Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn NTM gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó khăn, xã biên giới AG 2018 - 2020 (23/12/2019)

 

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 (23/12/2019)