Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định vv phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Bình Thạnh (điều chỉnh lần 1). Địa điểm: Xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành,AG (30/03/2020)

 

Quyết định công bố DMTTHC ban hành mới, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang (30/03/2020)

 

Quyết định Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang (30/03/2020)

 

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (17/03/2020)

 

Quyết định số:11/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ QĐ số 16/2012/QĐ-UBND, ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Quy định việc công nhận các DHVH trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” tỉnh An Giang (09/03/2020)

 

Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, CN QL của Sở Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi (04/03/2020)

 

Quyết định Phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy Hội đua bò Bảy Núi, tỉnh An Giang (27/02/2020)

 

Quyết định Ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang (25/02/2020)

 

Quyết định Về việc công bố DMTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các CQTW được tô chức theo ngành dọc đóng tại đia phương đưa ra tiếp nhận tại TTPVHCC tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và .... (19/02/2020)