Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang (08/02/2021)

 

QĐ Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu thu hồi từ dự án Nâng cấp sức chứa hồ Ô Tưk Sa phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp... (05/01/2021)

 

Quyết định về Bãi bỏ VBQPPL do UBND tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội (31/12/2020)

 

Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (31/12/2020)

 

Bãi bỏ quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh (31/12/2020)

 

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2020 (30/12/2020)

 

Ban hành quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang (24/12/2020)

 

Quyết định Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang (21/12/2020)

 

Công văn ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực Xây dựng (18/12/2020)

 

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh An Giang (04/12/2020)