Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Có thể nộp tờ khai lệ phí môn bài theo hình thức điện tử

Ngày đăng: 10/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 625/QĐ-BTC sửa đổi 1 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, đồng thời thay thế 2 thủ tục về kê khai thuế môn bài.

Theo đó, kể từ ngày 10/4/2019, việc khai lệ phí môn bài ở cấp cục thuế và chi cục thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Cũng kể từ ngày trên, không thực hiện khai thuế môn bài ở cấp cục thuế, chi cục thuế theo Nghị định số 75/2002/NĐ-CP về điều chỉnh mức thuế, Điều 18 Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Theo nội dung nổi bật của quyết định này, người nộp lệ phí môn bài có thể chọn 1 trong 3 hình thức để nộp tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Cụ thể:

Người nộp thuế nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Người nộp lệ phí môn bài gửi qua hệ thống bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Người nộp thuế cũng có thể lựa chọn hình thức gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai lệ phí do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Việc nộp tờ khai lệ phí môn bài theo hình thức điện tử là một bước cải cách của ngành Thuế/.

Nguyễn Hiền Long Giang