Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Các nội dung liên quan đến công tác phục vụ các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 05/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố đề nghị quan tâm các nội dung liên quan đến công tác phục vụ các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Responsive image
 

Thời gian qua, các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện khá tốt công tác tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị nội dung (Tờ trình, Báo cáo, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, đại biểu HĐND, trả lời chất vấn) phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh, góp phần thành công các kỳ họp HĐND tỉnh. 

Tuy nhiên, tại kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh, một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt như: Công tác chuẩn bị các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết còn chậm, nội dung chưa đảm bảo yêu cầu phải chỉnh, sửa nhiều lần; đến cận ngày họp còn nhiều nội dung xin bổ sung và xin rút; việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, đại biểu HĐND tỉnh chưa đảm bảo thời gian quy định,… đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị kỳ họp của HĐND tỉnh. Để chấn chỉnh thực hiện tốt hơn công tác phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc rà soát đăng ký nội dung trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh, tránh trường hợp đăng ký nhưng không chủ động, không đảm bảo cơ sở pháp lý, khi vào triển khai bị vướng xin rút và bổ sung mới. Đối với các nội dung liên quan đến kinh phí, ngân sách phải có sự phối hợp, thống nhất của Sở Tài chính; Nghị quyết quy phạm pháp luật phải có thẩm định của Sở Tư pháp, ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các Tờ trình, Báo cáo, dự thảo Nghị quyết phải đảm bảo nội dung, đúng thời gian quy định gửi UBND tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi gửi HĐND tỉnh. Đối với những nội dung trễ do khách quan (những nội dung liên quan đến ngân sách Nghị quyết Quốc hội phân bổ), thì UBND tỉnh xin gia hạn với HĐND tỉnh; những trường hợp do lỗi chủ quan thì sẽ không đưa vào kỳ họp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị có nội dung trễ này chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu, trong thời gian diễn ra kỳ họp, lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tham dự đầy đủ, trường hợp vắng phải xin ý kiến của người có thẩm quyền. Sau kỳ họp, các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật… ./.

VŨ HÙNG