Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Trình bày tóm tắt các nội dung trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 05/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 04/12/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi giám đốc các sở, ban ngành tỉnh về việc trình bày tóm tắt các nội dung trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó: Để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận các tài liệu trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành trình bày các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp theo hướng tóm tắt trừ báo cáo của Sở Tài chính. Trước đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo Quyết định, kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra 03 ngày, khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 09/12/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang./. VŨ HÙNG

Responsive image
 

Để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận các tài liệu trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành trình bày các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp theo hướng tóm tắt trừ báo cáo của Sở Tài chính.

Trước đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo Quyết định, kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra 03 ngày, khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 09/12/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang./.

VŨ HÙNG