Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tri Tôn: Tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 15 đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020

Ngày đăng: 23/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 22/9/2020, HĐND huyện Tri Tôn khóa XI, tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (chuyên đề ) đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, xem xét nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, và quyết định công tác nhân sự của HĐND, UBND. Ông Phan Thanh Tùng, Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã đến dự.

Responsive image
 

Giai đoạn 2015 – 2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng của biến đối khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch covid 19 nhưng với sự đoàn kết nhất trí trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của huyện phát triển rõ nét nhất là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chỉnh trang hạ tầng du lịch, công tác an sinh xã hội. Cụ thể huyện thực hiện đạt và vượt 12/17 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đưa thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình  đạt 45,5 triệu đồng, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm 93,38%. Còn 5 chỉ tiêu không đạt là giá trị sản xuất nông nghiệp/hecta, số học sinh tăng bình quân hàng năm,  tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm, quy mô dân số. Phân tích những thuận lợi, khó khăn và dự báo tình hình.  Nghị quyết HĐND huyện đề ra trong 5 năm tới với 3 khâu đột phá là huy động mọi nguồn lực đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang, nâng cấp phát triển đô thị. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực  cho công tác lãnh đạo, quản lý, kinh tế nông nghiệp và du lịch. Tập trung mời gọi, tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, công nghiệp chế biến. Chỉ tiêu phấn đấu giá trị sản xuất GO 13.304 tỷ 900 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình 65,216 triệu đồng. Giá trị sản xuất bình quân 154,56 triệu đồng/hecta. Thu cân đối địa phương 5 năm là 550 tỷ đồng. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 54,38%, tỷ lệ giảm nghèo hang năm 1,5 đến 2%, số xã đạt nông thôn mới 7 xã.

Kỳ họp cũng đã bầu miễm nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với 4 đồng chí, miễm nhiệm trưởng ban kinh tế xã hội HĐND huyện đối với 1 đồng chí  do chuyển công tác. Đồng thời bầu bổ sung 3 đồng chí vào ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tiến hành bầu miễn nhiệm 2 chức danh phó chủ tịch HĐND và chủ tịch HĐND huyện. Đồng thời cũng bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan giữ chức danh chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Châu Phong