Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Châu Đốc trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Ngày đăng: 18/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 17/11/2020, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đơn vị thành phố Châu Đốc tổ chức họp thảo luận và đóng góp ý kiến đối với nội dung các tờ trình do Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có ông Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Tổ trưởng, đại biểu HĐND tỉnh và các phòng, ban chuyên môn UBND thành phố.

Responsive image
 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp đối với các báo cáo, Tờ trình, dự thảo nghị quyết như: Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ giải pháp năm 2021; Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Quy định mức hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang; sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và danh mục dự án có thu hồi đất, có sử dụng đất trồng lúa (không thu hồi đất) năm 2021; 

Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang; về việc giao biên chế công chức cho các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NQ-CP trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021 và một số báo cáo khác.

Qua đó, đại biểu cơ bản thống nhất với các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo trình tại kỳ họp thứu 18 HĐND tỉnh. Đồng thời, kiến nghị xem xét, bổ sung một số nội dung như:

Rà soát lại việc giao chỉ tiêu tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương cho thống nhất và đảm bảo lộ trình đề ra; sớm có hướng dẫn, tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiến nghị công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải có điểm dừng, xử lý nghiêm những trường hợp cố chấp, không chấp hành quyết định giải quyết; tăng cường công tác quản lý nuôi chim yến, không cho phép nuôi chim yến tại khu dân cư, khu đô thị;..

Những ý kiến đóng góp của đại biểu sẽ được tổng hợp, trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Lê Ngọc