Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phú Tân: Kết quả chủ yếu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Ngày đăng: 26/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Trong năm 2020, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Phú Tân tiếp tục được các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;… từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân, tích cực hưởng ứng các phong trào góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện.

Responsive image
 

Ban Chỉ đạo huyện, Ban tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị cấp huyện và xã, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chủ động đề ra chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế và thực hiện từng bước nâng cao hiệu quả.

Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt từ cấp ủy đến cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần, nội dung các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện có liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đặc biệt, thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ hội của đoàn thể với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương, ý nghĩa và nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, chủ đề “Năm Dân vận khéo trong các cơ quan nhà nước” 2020 trên địa bàn huyện.

Phối hợp tổ chức kiểm tra, phúc tra việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” “Dân vận khéo” năm 2020 đối với 18 xã, thị trấn, 03 cơ quan, 02 trường Trung học phổ thông và 01 công ty, doanh nghiệp.

Triển khai Kế hoạch số 33-KH/BDV, ngày 02/3/2020 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” năm 2020, qua phát động có 72 tập thể và 52 cá nhân đăng ký thực hiện về kinh tế (17 tập thể, 6 cá nhân); văn hóa - xã hội (45 tập thể, 40 cá nhân); An ninh quốc phòng (10 tập thể, 6 cá nhân). Số mô hình “Dân vận khéo” được nhân rộng điển hình như: “vận động nhân dân làm đèn đường”; “xây dựng cầu bê tông nông thôn”; “vận động nhân dân đóng góp mua xe phòng cháy chữa cháy”; “vận động nhân dân đóng góp mua xe chở thuốc nam và vận chuyển cất nhà đại đoàn kết”; “vận động quỹ hỗ trợ người già, cao tuổi cô đơn; “vận động nhân dân hiến đất làm đường”; “vận động nhân dân đóng góp làm bê tông đường cộ”; “xây hố rác thu gom vỏ chay thuốc bảo vệ thực vật”; “vận động nhân dân đóng góp lắp đặt camera an ninh”; “vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng”; “cho mượn đất trồng cây dược liệu”... tính chung với số tiền vận động 5,3 tỷ đồng.

Việc giám sát của Nhân dân được thể hiện đầy đủ thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, đã tiến hành giám sát 36 cuộc như: xây dựng cầu giao thông nông thôn, làm đường, cải cách hành chính, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội, nhà ở cho hộ nghèo, chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm, sửa chữa đường nông thôn…

Kết quả, trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ngày càng được nâng cao. Cấp ủy quan tâm ban hành Nghị quyết chuyên đề, tổ chức quán triệt Nghị quyết, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Tổ chức Quy chế dân chủ ở cơ sở thực hiện tốt kế hoạch đầu năm, đồng thời triển khai đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thành viên ấp và người lao động, từ đó nâng cao nhận thức cho tất cả đối tượng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó đã tạo sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân tham gia như “vận động Nhân dân đóng góp mua xe phòng cháy chữa cháy”; “vận động Nhân dân đóng góp mua xe chở thuốc nam và vận chuyển cất nhà đại đoàn kết”; “Vận động quỹ hỗ trợ người già, cao tuổi cô đơn; “vận động nhân dân hiến đất làm đường”; “vận động Nhân dân đóng góp bê tông đường cộ”; “ diễn đàn chính quyền lắng nghe ý kiến Nhân dân”; “vận động Nhân dân đóng góp lắp đặt camera”; “cho mượn đất trồng cây dược liệu”...Qua đánh giá cuối năm 2020, có 10/18 xã, xếp loại Xuất sắc;  08/18 xã, thị trấn xếp loại Khá.

Về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Lãnh đạo cơ quan đã thực hiện tốt công tác kiểm điểm vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phê và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Quy chế cơ quan. Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức được tuân thủ đầy đủ theo quy định thông qua kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và các cuộc họp cơ quan. Kết quả năm 2020: 43/48 cơ quan, đơn vị xếp loại Xuất sắc; 05/48 cơ quan, đơn vị xếp loại Khá.

Đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Các công ty, doanh nghiệp đều quan tâm thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo nội dung Nghị định 149/2018/NĐ-CP. Trong năm có 10/10 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đạt tỷ lệ 100%. Các doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ và đột xuất được 14 cuộc. Các nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, như: tiền thưởng, chế độ tiền ăn giữa ca, trang bị bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, tham quan, nghỉ mát… được người sử dụng quan tâm thực hiện và có 11/11 doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh kịp thời chế độ tiền lương cho người lao động năm 2020 theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP, NLĐ tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt tỷ lệ 100%.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đã tác động tích cực đến việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, từ đó giúp người lao động yên tâm, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả thực hiện dân chủ tại nơi làm việc năm 2020, có 15/16 công ty, doanh nghiệp xếp loại Xuất sắc; 01/16 công ty, doanh nghiệp xếp loại Khá./.

HP- PT