Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng: 11/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 09/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 951/UBND-TH yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh chuẩn bị nội dung làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, dự kiến diễn ra vào ngày 30/9/2020.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và các đơn vị liên quan ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành thực hiện rà soát các đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp lần thứ 9; trong đó, những kiến nghị nào đã được giải quyết, những kiến nghị nào chưa. Đồng thời tiếp tục tập hợp những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách làm cản trở công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đề xuất những cơ chế, chính sách mới giúp tỉnh phát triển kinh tế trong thời gian tới để kiến nghị Trung ương.

UBND tỉnh lưu ý, những nội dung kiến nghị, đề xuất phải nêu rõ ràng, dẫn chứng những văn bản cụ thể, thẩm quyền thuộc cơ quan nào: Quốc hội, Chính phủ, các Bộ để sớm được xem xét giải quyết./.

 

                                                                             Vũ Hùng