Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giao ban công tác Mặt trận Cụm các tỉnh Nam Sông Hậu

Ngày đăng: 27/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 27/11, tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Cụm các tỉnh Nam Sông Hậu năm 2020 gồm 6 tỉnh: An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2020, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 6 tỉnh Nam sông Hậu cơ bản ổn định và tiếp tục được giữ vững; tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có bước phát triển vững chắc; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước; ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được nâng lên; nghĩa vụ công dân được đảm bảo, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được mở rộng. Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương. Nhân dân bày tỏ sự vui mừng phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đẩy lùi được dịch bệnh, không để dịch lây lan trong cộng đồng. 

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân luôn được các tỉnh trong cụm quan tâm đặc biệt là công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đồng bào các dân tộc, tôn giáo được tăng cường; chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, đồng thuận của toàn xã hội. 

Công tác phối hợp với các ngành, các tổ chức tôn giáo và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ; công tác Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận các cấp trong Cụm  thực hiện vai trò tham gia xây dựng nông thôn mới, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Các tỉnh trong cụm tổ chức tốt đợt vận động “Tết vì người nghèo” năm 2020, qua đó giúp cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ. Mặt trận các cấp thực hiện tốt vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.Công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân; vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc ngày càng nâng cao, được sự đồng thuận, hưởng ứng trong nhân dân; công tác xây dựng củng cố tổ chức bộ máy luôn được quan tâm. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tinh ủy An Giang cho biết: Trong những năm qua, An Giang đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, với những chủ trương, quyết sách lớn, như: tái cơ cầu nông nghiệp, phát triển du lịch, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, tạo dựng hình ảnh địa phương... Qua đó, khẳng định việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng bộ An Giang là phù hợp với quy luật và thực tiễn, nên tốc độ tăng trưởng kinh tế qua từng năm phù hợp nguồn lực của địa phương, chuyển dịch cơ cầu kinh tế theo hướng tích cực.

“Lãnh đạo tỉnh An Giang luôn ý thức trong quá trình lãnh đạo nói chung, mà cụ thể là trong phát triển kinh tế - xã hội hay thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước thì MTTQ các cấp trong tỉnh luôn đồng hành, ủng hộ với vai trò cầu nối quan trọng để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hiệu quả chiều sâu của công tác Mặt trận không chỉ ở chỗ làm cho dân đoàn kết, đồng thuận mà hồn cốt của nó là lòng tin: làm cho Dân tin Đảng - Đảng tin Dân”, ông Nưng khẳng định.

Responsive image

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

 Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trong cụm Nam sông Hậu đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn hán xâm nhập mặn, ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra, tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phân quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ đó, vai trò của MTTQ trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh, quốc phòng đã có nhiều đối mới, ngày càng rõ nét và dem lại hiệu quả thiết thực, được cấp Ủy Đảng và chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Vị thế của MTTQ Việt Nam ngày càng được khẳng định.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Trong năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp của 6 tỉnh Nam Sông Hậu đã tích cực chủ động triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thông nhất hành động theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra, coi trọng các nhiệm vụ trọng tâm, làm tốt việc phối hợp có hiệu quả với chính quyển và các ngành chức năng. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương, trong đó tập trung tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng chống Covid-19 cũng như phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. 

“Các hoạt động tuyên truyền được 6 tỉnh Nam sông Hậu triển khai sâu rộng, nội dung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần cùng chính quyền khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hạn hán và xâm nhập mặn; vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nhiều địa phương đã chủ động tham mưu với cấp Ủy Đảng, phối hợp với HĐND, UBND và các ngành chức năng tổ chức nhiều mô hình mới và tạo được sinh khí trong công tác Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự xã hội của địa phương và đất nước. Sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực MTTQ các tỉnh có trọng tâm trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời hướng mạnh về cơ sở...”, bà Ánh cho biết thêm.

Responsive image

Ban thường trực Trung ương Uỷ ban MTTQ Việt Nam trao cờ đăng cai Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Cụm các tỉnh Nam Sông Hậu năm 2021 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

Tại hội nghị, 6 tỉnh Nam sông Hậu đã đề ra chương trình hành động năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Cụm Nam sông Hậu với nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X; các ngày lễ lớn của đất nước… gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. 

Bên cạnh đó, Mặt trận các tỉnh tập trung phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn và lực lượng cộng tác viên trong việc thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo và tạo điều kiện cho tổ chức, chức sắc và đồng bào các tôn giáo tổ chức tốt những ngày lễ quan trọng và sinh hoạt của các tôn giáo. Tham mưu cấp ủy tổ chức các đoàn thăm, chúc mừng và tặng quà các cơ sở thờ tự nhân dịp lễ trọng của tôn giáo.

Trong năm 2021, các tỉnh trong cụm Nam sông Hậu tiếp tục triển khai kế hoạch Hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững; tiếp tục triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gắn Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; tổ chức thực hiện “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2021; vận động “Quỹ vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.  Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với tiếp tục triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2014 - 2020. 

Các tỉnh trong cụm cũng tăng cường các hoạt động đưa “Hàng Việt về nông thôn”. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tham gia tổ chức công tác tiếp dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân. Phối hợp tổ chức Họp mặt kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, vận động kiều bào thông qua thân nhân tham gia đóng góp, đầu tư xây dựng quê hương và kịp thời phát hiện và biểu dương những đóng góp tích cực của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho quê hương.

Tại hội nghị, Ban thường trực Trung ương Uỷ ban MTTQ Việt Nam đã trao cờ đăng cai Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Cụm các tỉnh Nam Sông Hậu năm 2021 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng./.

Quang Minh