Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang hướng dẫn, chấn chỉnh công tác đấu giá tài sản

Ngày đăng: 22/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Hiện nay, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, đáp ứng yêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp đấu giá trên địa bàn tỉnh thu, chi phí đấu giá tài sản ngoài thù lao dịch vụ đấu giá tài sản trong các trường hợp đấu giá thành chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật; hình thức, nội dung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản chưa được xác lập đúng quy định tại Điều 33 Luật Đấu giá tài sản; Quy chế cuộc đấu giá chưa được xác lập đầy đủ, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản...

Do đó để khắc phục những tồn tại và tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định của Luật đấu giá tài sản, ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành công văn hướng dẫn, chấn chỉnh công tác đấu giá tài sản.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Nghành, tổ chức, người có tài sản đấu giá Khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá cần đưa ra các tiêu chí đảm bảo tính khả thi, rõ ràng, minh bạch theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, 

Trong đó, đặc biệt lưu ý đến một số tiêu chí như : Giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá đấu giá thành của các cuộc đấu giá; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá, đấu giá viên; Cơ sở vật chất của Tổ chức đấu giá tài sản (trụ sở đăng ký cụ thể, rõ ràng, ổn định đảm bảo cho cuộc đấu giá); Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Việc chấp hành các quy định pháp luật về đấu giá tài sản, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại Điều 22 và Điều 23 Luật Đấu giá tài sản là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Doanh nghiệp đấu giá tài sản  đã thực hiện xong việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ.

Đối với các tổ chức đấu giá tài sản phải thực hiện nghiêm túc ban hành, công bố công khai Quy chế đấu giá tài sản đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản, không đặt thêm các điều kiện tham gia đấu giá ngoài các quy định của pháp luật, gây khó khăn cho việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thực hiện niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản; Thực hiện đúng quy định về quy trình, thủ tục tổ chức cuộc đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan; Việc thu, nộp tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phải đảm bảo đúng quy định của Bộ Tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Chấp hành nghiêm hướng dẫn nghiệp vụ, chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; 

Công an tỉnh chỉ đạo Công an địa phương bảo đảm an ninh, trật tự cho hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đấu giá tài sản công, có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đấu giá tài sản; Chi cục Thi hành án dân sự và cơ quan, tổ chức có tài sản bán đấu giá là tài sản công thực hiện tốt quy định Luật Đấu giá tài sản và nội dung hướng dẫn của văn bản này./.

Tin HY
Nguồn CV số 391/UBND-NC ngày 16/4/2020