Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hướng dẫn khắc phục kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 369/TT-KVIV ngày 16/9/2019 về nộp tiền thuê đất của các bệnh viện

Ngày đăng: 13/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Cục thuế tỉnh An Giang nhận được công văn số:6595/VPUBND-KTTH ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về Hướng dẫn khắc phục kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 369/TT-KVIV ngày 16/9/2019 về nộp tiền thuê đất của các bệnh viện