Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang ban hành Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 30/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 28-9, UBND tỉnh ban hành Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, Quy chế quy định phạm vi, nội dung, hình thức và trình tự trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trong áp dụng chung về pháp luật của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng là các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang và không áp dụng đối với việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý phản ánh, kiến nghị.

Cụ thể, người đại diện theo pháp luật hoặc người quản lý doanh nghiệp có quyền yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trả lời đối với vướng mắc pháp lý trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Hồ sơ yêu cầu trả lời vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp phải loại bỏ các thông tin về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp hoặc đề nghị cơ quan, đơn vị bảo mật (nếu có).

Sau thời gian 10 ngày kể từ khi tiếp nhận (đầy đủ thông tin) của doanh nghiệp, Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp theo thẩm quyền. Trường hợp câu hỏi có nội dung phức tạp, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan, đơn vị và cần  lấy ý kiến của chuyên gia thì thời gian giải quyết không quá 20 ngày, kể từ ngày tiếp nhận.

Quy chế cũng quy định việc trả lời vướng mắc pháp lý không áp dụng đối với những trường hợp cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thông báo cho doanh nghiệp để có thể sử dụng mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ.

Đối với những câu hỏi có nội dung không thuộc thẩm quyền thì Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện một trong hai hình thức: (1) Nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị nào chuyển cho cơ quan, đơn vị đó và thông tin cho doanh nghiệp, Sở Tư pháp được biết; (2) Trường hợp không xác định thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm trả lại cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm cập nhật vụ việc, vướng mắc pháp lý do mình trực tiếp trả lời cho doanh nghiệp y lên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình và gửi về Sở Tư pháp để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2020./.

Tin HY
Nguồn QĐ số 43/2020/QĐ-UBND ngày 28/9/2020