Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2021

Ngày đăng: 26/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 25/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch số 05/KH-SKHCN ngày 19/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đánh giá việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tại các đơn vị về các kết quả đã đạt được và những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc TCVN ISO 9001:2015 theo đúng các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải tiến thủ tục hành chính.

Responsive image

ảnh minh họa

Việc kiểm tra được thực hiện theo 02 hình thức: 

Kiểm tra thông qua hồ sơ, báo cáo: Gồm 197 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (30 cơ quan cấp tỉnh, 11 UBND huyện, thị xã, thành phố, 156 UBND xã, phường, thị trấn) đã áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc TCVN ISO 9001:2015; 

Kiểm tra tại trụ sở cơ quan: Gồm 66 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh: Đơn vị bắt buộc: 10 cơ quan cấp tỉnh, 04 UBND các huyện, thị xã, thành phố đã áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc TCVN ISO 9001:2015;  Đơn vị khuyến khích: 52 UBND xã,phường, thị trấn đã áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc TCVN ISO 9001:2015.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; các sở, ban ngành tỉnh và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

Nguồn: QĐ số 346/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh

Phùng Nhung