Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Ngày đăng: 21/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 17/9/2020, Sở Nội vụ có Công văn số 1614/SNV-CCHC&XDCQ trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, với các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với ý kiến cử tri xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành: “Cuối năm 2019, đầu năm 2020 UBND xã Vĩnh Lợi có tổ chức họp dân thông qua Đề án điều chỉnh ranh giới các ấp trên địa bàn xã. Trong Đề án có ghi tách một phần địa giới ấp Hòa Lợi 2 đoạn từ Ngã Cái đến Út Mến (bờ đông kênh Bốn Tổng) giao cho ấp Hòa Lợi 3. Nhưng sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh thì phần địa giới này vẫn thuộc ấp Hòa Lợi 2. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại cho phù hợp với quy mô dân số cũng như diện tích theo quy định”.

Nội dung này, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định pháp luật hiện hành ấp, khóm là tổ chức cộng đồng dân cư tự quản, không phải là 01 cấp hành chính. Do đó, không có khái niệm “địa giới ấp”, hiện tại việc phân vạch thành lập bộ hồ sơ địa giới hành chính, xác định ranh giới hành chính, cắm mốc và mô tả đường địa giới hành chính chỉ thực hiện đến đơn vị hành chính cấp xã; còn tại ấp, khóm ranh được xác định theo quy ước địa hình, địa vật. 

Đối với việc điều chỉnh ranh các ấp thuộc xã Vĩnh Lợi, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 Về việc sáp nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số trên địa bàn tỉnh An Giang, theo đó “Điều chỉnh ranh để sáp nhập 113,1 ha diện tích tự nhiên, 80 hộ (492 nhân khẩu) của ấp Hòa Lợi 2 vào ấp Hòa Lợi 4; điều chỉnh ranh để sáp nhập 397 ha diện tích tự nhiên, 180 hộ (548 nhân khẩu) của ấp Hòa Lợi 3 vào ấp Hòa Lợi 4. Sau khi điều chỉnh, ấp Hòa Lợi 2 còn lại 770,3 ha diện tích tự nhiên, dân số 408 hộ (1.902 nhân khẩu); ấp Hòa Lợi 3 còn lại 597,7 ha diện tích tự nhiên, dân số 368 hộ (1.311 nhân khẩu); ấp Hòa Lợi 4 có 755,3 ha diện tích tự nhiên, dân số 361 hộ (1.535 nhân khẩu)”.

Việc điều chỉnh ranh các ấp trên nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ tối thiểu cần phải đạt của ấp, đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ. Ngay sau khi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành, UBND huyện Châu Thành có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Vĩnh Lợi triển khai thực hiện, đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin, nhằm tuyên truyền rộng rãi cho người dân được biết.

Thứ hai, đối với ý kiến cử tri thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới: “Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành ngày 10/7/2020 quy định về số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn và khóm, ấp. Trong đó hỗ trợ đối với chức danh trưởng ban công tác Mặt trận ấp là 1.0 lương cơ bản thấp hơn hiện hưởng đề nghị ngành chức năng tỉnh xem xét lại”.

Nội dung này, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định của Trung ương tại Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, thì “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận”. Đồng thời “Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố”. 

Tại địa phương, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 478/HD-UBND về việc thực hiện các quy định liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp khóm trên địa bàn tỉnh An Giang, yêu cầu “Tiếp tục thực hiện các mô hình: Phó Trưởng ấp, khóm đảm nhiệm chức danh ấp, khóm đội trưởng; Trưởng ấp, khóm kiêm Bí thư Chi bộ; phân công Trưởng Ban Công tác mặt trận đảm nhiệm thêm công việc của một trong các chức danh chi hội đoàn thể ở ấp, khóm nhằm tăng thêm thu nhập, đảm bảo nguyên tắc thực hiện chính sách “từ bằng hoặc cao hơn” so với trước đây”.

Như vậy, nếu thực hiện đúng quy định của Hội đồng nhân dân và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì chức danh Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm phải đảm nhiệm thêm chức danh Chi hội đoàn thể ấp (thực chất là nhiệm vụ chung của Mặt trận trong việc tập hợp các tổ chức chính trị - xã hội), sẽ được hưởng mức phụ cấp và bồi dưỡng tương đương 1,6 lần mức lương cơ sở (cao hơn mức hiện hưởng trước đây). 

Thứ ba, đối với ý kiến của cử tri xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú: “Tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền tỉnh xem xét tăng chế độ tiền lương và phụ cấp cho lực lượng công an viên, vì chế độ hỗ trợ hiện nay còn thấp không đủ chi phí sinh hoạt cơ bản” và ý kiến của cử tri xã Vĩnh Hậu huyện An Phú: “Lực lượng đội dân phòng đa số tham gia trên tinh thần tự nguyện, không có chế độ, khi thực hiện nhiệm vụ có thể xảy ra tai nạn rất nguy hiểm. Tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh xem xét hỗ trợ BHYT cho lực lượng tham gia đội dân phòng”.

Nội dung này, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Liên quan đến 02 nội dung này, theo ý kiến tham mưu của Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 02 Quyết định (Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 quy định về số lượng và mức trợ cấp trợ cấp đối với lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2012 Quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng). Do đó, khi nào Công an tỉnh (cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản) nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi bổ sung 02 văn bản trên theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tương quan và trong khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Sở Nội vụ sẽ tham gia phối hợp, góp ý trên cơ sở tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

Vũ Hùng