Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đăng ký đầu tư của Công ty Cổ phần sản xuất -xuất nhập khẩu Ánh Lửa Việt tại khu thương mại dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình

Ngày đăng: 25/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Cục thuế tỉnh An Giang nhận được công văn số 2216/BQLKKT-QLDN ngày 11/12/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế về ý kiến với nội dung đăng ký đầu tư của Công ty Cổ phần sản xuất -xuất nhập khẩu Ánh Lửa Việt tại khu thương mại dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình