Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày đăng: 15/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chính phủ đã ban hành Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trong đó, đáng chú ý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch hàng hóa đã được tinh giản. Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch (MSMV) doanh nghiệp không cần nộp bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN như quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 16/2011/TT-BKHCN  ngày 30/6/2011.

 

Cụ thể, đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ chỉ gồm:

 

- Đơn đăng ký sử dụng MSMV theo Mẫu số 12 ban hành kèm Nghị định 74 này; - Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập. Đối với trường hợp cấp lại, hồ sơ gồm:

 

- Đơn đề nghị cấp lại GCN theo Mẫu số 13 ban hành kèm Nghị định 74 này; - Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập đối với trường hợp thay đổi tên, địa chỉ;

 

- Bản chính giấy chứng nhận (trừ trường hợp bị mất).

 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2018./.

Nguồn: Nghị định 74/2018/NĐ-CP
PTAH