Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh

Ngày đăng: 20/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND về việc Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang.

Responsive image

Công tác lưu trữ tài liệu điện tử ở Việt Nam - QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Quy chế này quy định việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang (Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ) và được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi đến khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh để phục vụ mục đích công tác, nghiên cứu khoa học và nhu cầu chính đáng khác.

Các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, gồm: Sử dụng tài liệu tại phòng đọc; Xuất bản ấn phẩm lưu trữ; Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng; Triển lãm, trưng bày, công bố tài liệu lưu trữ; Trích dẫn tài liệu lưu trữ trong công trình nghiên cứu; Cấp bản sao, bản chứng thực, bản trích sao tài liệu lưu trữ.

Theo Quy chế, Chủ tịch UBND tỉnh cho phép khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ đối với người nước ngoài khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ đang bảo quản, quản lý tại Lưu trữ lịch sử tỉnh; mang bản sao tài liệu lưu trữ được sử dụng rộng rãi đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh ra nước ngoài (trừ tài liệu lưu trữ  “Mật, tối mật, tuyệt mật ”; tài liệu đặc biệt quý, hiếm của tỉnh) thuộc thẩm quyền cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh. Việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ đặc biệt quý, hiếm; tài liệu có mức độ “Tuyệt mật”, “Tối mật”; tài liệu lưu trữ có đóng dấu chỉ các mức độ mật chưa đến thời hạn giải mật; tài liệu hạn chế sử dụng đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ cho mục đích công vụ thuộc thẩm quyền cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ cho phép đối với việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tài liệu lưu trữ có mức độ mật đã quá hạn giải mã mật, tài liệu quý hiếm của tỉnh, tài liệu không thuộc thẩm quyền cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh. Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ cho phép đối với việc khai thác, sử dụng các loại tài liệu lưu trữ sử dụng rộng rãi bảo quản tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh (trừ tài liệu lưu trữ thuộc Danh mục bí mật Nhà nước)./.

Thanh Hùng

Link VB