Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cung cấp thông tin về sản phẩm CNTT sản xuất trong nước

Ngày đăng: 09/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
Nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ trong việc ưu tiên sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước,đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, mua sắm sản phẩm CNTT trong nước của các cơ quan nhà nước và thúc đẩy sự phát triển sản xuất của các doanh nghiệp CNTT trong nước; Thực hiện nhiệm vụ giao tại Điều 4 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/21019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước,

Tải về Công văn 3420/BTTTT-CNTT

Tải về Phụ lục đính kèm

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nghiên cứu, xây dựng các quy định để xác định tiêu chí ưu tiên đầu tư, mua sắm và công bố Danh mục các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước đáp ứng tiêu chí ưu tiên đầu tư, mua sắm trong các cơ quan nhà nước. Để có cơ sở, thông tin xây dựng quy định sát thực tế, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước cung cấp sản phẩm cho các cơ quan nhà nước.

Để có cơ sở, thông tin xây dựng quy định sát thực tế, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước cung cấp sản phẩm cho các cơ quan nhà nước,Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý doanh nghiệp cung cấp thông tin về các sản phẩm doanh nghiệp đã sản xuất được theo mẫu tại Phụ lục kèm theo công văn này.

Các thông tin cung cấp về sản phẩm, dịch vụ đề nghị gửi về:

- Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

- Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội

hoặc gửi email vào địa chỉ ptthanh@mic.gov.vn trước ngày 15/10/2019.

Mọi chi tiết xin liên hệ ông Phạm Trọng Thanh, điện thoại: 0847950366


(đồng thời, Bộ TT&TT đăng công bố rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ http://mic.gov.vn/ để các doanh nghiệp biết và gửi thông tin về Bộ)

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp./.