Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trả lời chất vấn việc cấp phát thẻ BHYT

Ngày đăng: 04/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 04/12/2020, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh với nội dung thứ nhất: “Đề nghị Bảo hiểm xã hội và Bưu điện trong việc cập nhật dữ liệu BHYT đối với người mua, nhất là việc cấp phát thẻ BHYT còn chậm dẫn đến BHYT không liên tục gây thiệt thòi cho người dân”.

Responsive image

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trả lời chất vấn việc cấp phát thẻ BHYT

Vấn đề này được ông Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ quy định thu BHYT, Đại lý thu nộp hồ sơ tham gia BHYT của người dân tại điểm thu Bưu điện Văn hóa xã. Ngành Bưu điện có trách nhiệm kiểm tra và cập nhật vào phần mềm của ngành Bảo hiểm xã hội trong thời gian 3 ngày làm việc. Ngành Bảo hiểm xã hội gia hạn và in thẻ bảo hiểm y tế giao cho Đại lý thu trong thời gian 02 ngày. Tổng thời gian cấp thẻ là không quá 5 ngày làm việc.

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, Ngành Bảo hiểm xã hội đã và đang triển khai ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đồng thời chuyển đổi dữ liệu số để thực hiện lộ trình sử dụng sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử nhằm phục vụ tốt hơn cho người tham gia BHXH, BHYT; Vì vậy, các phần mềm nghiệp vụ từng bước được cập nhật nâng cấp nhằm đáp ứng việc chuyển đổi. Trong quá trình phần mềm nâng cấp đã xảy ra một số lỗi phát sinh dẫn đến có lúc việc cập nhật dữ liệu và xử lý nghiệp vụ bị chậm trễ, đã có xảy ra một số trường hợp cập nhật dữ liệu và cấp phát thẻ BHYT còn chậm cho người tham gia BHYT như nội dung cử tri phản ánh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã phối hợp với Bưu điện tỉnh phản ánh đến Trung tâm Công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để kịp thời khắc phục đảm bảo việc thực hiện nghiệp vụ. Đồng thời, Ngành Bảo hiểm xã hội và Ngành Bưu điện đã kiểm tra, chấn chỉnh công tác thu, phát hành thẻ và thực hiện cấp thẻ BHYT ngay đối với những trường hợp chậm trễ để đảm bảo quyền lợi BHYT được liên tục.

Hiện nay, cơ bản những lỗi phát sinh của các phần mềm nghiệp vụ đã được khắc phục, việc cập nhật dữ liệu và phát hành thẻ cho người tham gia được kịp thời, đúng quy định.

Nội dung thứ hai: “Đề nghị xem lại việc mua mới, đáo hạn thẻ BHYT, thời gian từ khi đóng tiền đến khi cấp thẻ có giá trị sử dụng phải mất khoảng 01 tháng là quá lâu”.

Ông Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế: “Người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế”. 

Với nội dung chất vấn nêu trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang xin ghi nhận và sẽ chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri về cơ quan có thẩm quyền khi sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế./.  

Vũ Hùng – Trung Cang